Kvifor ikkje prøve lutefisk på julafta? Du vert positivt overraska!

I moderne lokale på Stadlandet held den tradisjonsrike familiebedrifta Per Stave AS til. Vi har sidan 1974 produsert lutefisk og tørrfisk for sal i butikkar, og har også eige fiskemottak. For oss er ikkje fisken berre ei inntektskjelde, men også ein tradisjon vi ynskjer å føra vidare til neste generasjon.

Kvifor kjøpe lutefisk hos oss?

  • Vi har den beste fisken
  • Vi har gjennom lang erfaring opparbeida kvalitet
  • Vi tek vare på tradisjonane

Kontakt oss

Har du spørsmål angåande våre tenester, produkt, oppskrifter eller prisar? Ta gjerne kontakt for ein hyggeleg og uforpliktande fiskeprat.